Táto webstránka používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. | Viac o COOKIES
Hosing plus
Ergoline.sk Ergoline.sk Ergoline.sk Ergoline.sk

PRESTIGE 1600

PRESTIGE 1600

Ergoline PRESTIGE 1600

 

 

Séria Ergoline Prestige predstavuje najnovšie UV technológie spolu s inovatívnymi komfortnými prvkami a nadÄŤasovým dizajnom. Technológia Hybrid Performance poskytuje perfektné opaÄľovanie bez kompromisov. Kombinácia UV a ÄŤerveného spektra Beauty Light umoĹľĹ?uje mimoriadne krásne a intenzívne opálenie pri súÄŤasnom trende v starostlivosti o pleĹĄ. Z troch slneÄŤných programov si kaĹľdý uĹľívateÄľ môĹľe vybraĹĄ výsledok opaÄľovania na mieru. NezáleĹľí na tom, ÄŤi chcete iba svetlú pleĹĄ alebo priamo viditeÄľné hlboké opálenie: so zariadením Personal Sunstyle je prestiĹľ 1600 vĹľdy dokonalým soláriom. 

 

ÄŚo môĹľete oÄŤakávaĹĄ ?

Relax a oddych! Štandardné komfortné vybavenie s Aqua Fresh, Aroma, Climatronic PLUS a 3D zvukom ponúka luxus na najvyššej úrovni. Všetky osobné nastavenia pre vaše pohodlie poÄŤas opaÄľovania môĹľu byĹĄ nastavené podÄľa vašich poĹľiadaviek a uloĹľené pomocou karty NFC Connect na zákazníckej karte. Ak sa ÄŤip drĹľí pred panelom NFC, nabudúce sa solárium automaticky prispôsobí osobným preferenciám zákazníka. Ä˝ahnite si, zatvorte oÄŤi a uvoÄľnite sa - kaĹľdý uĹľívateÄľ automaticky dostane svoje osobné obÄľúbené solárium.

Zbrusu nový Bluetooth® Connect! To umoĹľďż˝?uje kaĹľdému pouĹľívateÄľovi preniesĹĄ svoj obÄľúbený zoznam skladieb zo svojho vlastného smartfónu do 3D systému zvuku.
ObÄľúbené skladby si spustíte cez pohodlný ovládací panel Smart Control. Zobrazia sa názvy skladieb a pomocou tlaÄŤidiel plus a mínus môĹľete prejsĹĄ priamo na ÄŹalšiu skladbu. To je k dispozícii iba v spoloÄŤnosti Ergoline! Alternatívne, smartphone a MP3 prehrávaÄŤe sú samozrejme aj naÄŹalej pripojené k soláriu pomocou integrovaného audio kábla.

 

Nemohlo by to byĹĄ jednoduchšie! Materiály s jednoduchou údrĹľbou a nové servisné osvetlenie v základni uÄľahÄŤujú údrĹľbu. Profesionálny manaĹľér nastavenia, ktorý je pohodlne ovládateÄľný v Control Center, vám ponúka komplexnú a samozrejmejšiu správu zariadení, ktorá je bezkonkurenÄŤná. Bez ohÄľadu na to, ÄŤi ste zvolili LED Light Show alebo úpravu klimatizácie a vetrania - všetky nastavenia sú ÄŤo najjednoduchšie. A pri pripojení NFC Connect môĹľete preniesĹĄ celú konfiguráciu na ÄŹalšie soláriá v priebehu niekoÄľkých sekúnd.

ÄŽalším dôleĹľitým bodom je intuitívny a pohodlný ovládací panel zo skla Smart Control s veÄľkým displejom. Jednoducho vyberte poĹľadovanú funkciu a nastavte ju plusmi a mínusmi. Je to tak jednoduché: poÄŤas prevádzky sú svetelné LED diódy krásy automaticky zosvetlené intenzitou, takĹľe displej je ešte ÄŤitateÄľnejší.

 

Týmto spoloÄŤnosĹĄ Ergoline stanovila nové štandardy v opaÄľovaní, kde uĹľ nejde len o opálenie ale aj relax a beauty.

 

 VIAC INFORMÁCIÍ PRODUKTOCH PRESTIGE 1600 , NA NAŠOM ESHOPEkosik

700

Predaných produktov
like

1086

spokojných zákazníkov
skusenosti

22

roky skúseností
projekty

400

realizovananých projektov
© 2018 Všetky práva vyhradené solária Ergoline.sk | Vytvoril dsdesign.sk